Carnavalsvereniging 't Meul'ndobbegie Gasselte
 
Amoi! Amoi! Amoi!

Aankomende activiteiten

                  

Woensdag 17 mei 2023

Jaarvergadering

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis De Trefkoel, Achter de Brinken 6e, Gasselte

AGENDA
1. Opening
2. Ingekomen stukken + mededelingen
3. Notulen jaarvergadering 30 juni 2022
4. Jaarverslag secretaris 2022/2023
5. Financieel verslag penningmeester 2022
6. Begroting 2023
    Contributie
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Verkiezing kascontrolecommissie + reserve lid
9. Bestuursverkiezing:
   Chiel van Leusden aftredend en herkiesbaar
   Romy Ossel aftredend en herkiesbaar
Het bestuur heeft Erik Hadders aangedragen om zitting te nemen in het bestuur. Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
In de vorige raadsvergadering is besloten dat er 1 persoon uit de Raad van Elf 1 jaar mee draait in het bestuur. Deze persoon is niet beslissend bevoegd. Dit wordt op de jaarvergadering vastgesteld en in de besluitenlijst vastgelegd.

10. Rondvraag
11. Sluiting

Vrijdag 2 juni 2023

Playbackshow
De eerste feestavond van het weekend wordt geopend met een playbackshow waarbij buurten onderling uitmaken wie de beste act heeft. Daarna vieren we feest onder begeleiding van een DJ.

Opgeven kan door een mail te sturen naar info@meulndobbegie.nl onder vermelding van de buurtnaam en de act die jullie willen doen (dit ter voorkoming dat we dubbele acts krijgen).

Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 3 juni 2023

Sport & Spel

's Middags zullen we ons jaarlijkse volleybaltoernooi houden. Voor de jeugd zijn er spelletjes en kunnen zij zich vermaken op springkussens. Opgeven voor volleybal doet u door te mailen naar info@meulndobbegie.nl onder vermelding van uw teamnaam. Spelregels vind u later ook op onze website/Facebookpagina. Denk bij het samenstellen van het team aan de verdeling heren/dames (minimaal 2 heren en 4 dames). Meedoen kan vanaf de middelbare school.

Aanvang: 13.00 uur

Tentfeest Gasselte

's Avonds is onze feestavond. Op deze avond zijn we getuige van één van de laatste optredens van het Sneeuwbaltrio, DJ Kevin Terpstra zal deze avond als DJ draaien. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Aanvang: 20.00 uur

Zondag 4 juni 2023

Dorpsbrunch

Vanaf 11.00 uur kunt u genieten van ons vernieuwde dorpsontbijt, de dorpsbrunch. Even uitbrakken na een grandioos feest onder het genot van een kop koffie en lekker broodjes.

Voor de middag zijn we nog aan het kijken of we deze gaan invullen en hoe we deze gaan invullen. Houd onze website en Facebookpagina in de gaten.